Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals s. r. o., IČO: 26106965 (ďalej len „NaturaMed“), kladie veľký dôraz na dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Všetky osobné údaje považuje za dôverné a spracováva ich v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Na základe tohto zákona spoločnosť NaturaMed ako správca údajov poskytuje zákazníkovi ako subjektu údajov informácie o spracovaní jeho osobných údajov.

Kontaktné údaje spoločnosti NaturaMed

Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04
Telefón: +421 483 238 000
E-mail: info@naturamed.sk

Účely a právny základ spracovania Osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo zákazníka (ďalej len „Osobné údaje“), je nutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov (právny základ pre spracovanie), a k takému spracovaniu preto nie je treba súhlasu subjektu údajov.

Zákazník si od spoločnosti NaturaMed odoslaním kupónu, telefonicky, prostredníctvom e-mailu či prostredníctvom webovej stránky spoločnosti NaturaMed objednáva výživové doplnky (ďalej len „Výrobky“) a na základe tejto objednávky je uzatvorená kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou NaturaMed (ďalej len „Zmluva“). Pokiaľ spoločnosti NaturaMed nie sú Osobné údaje uvedené, nemôže byť Zmluva uzatvorená a Výrobky dodané.

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie záväzkov zo Zmluvy a súvisiace administratívne činnosti, predovšetkým:

  • prijatie a vybavenie objednávok výrobkov;
  • zaistenie doručenia zásielok obsahujúcich výrobky zákazníkom;
  • administratívna podpora spojená s predajom výrobkov;
  • vybavenie prípadných reklamácií či sťažností zákazníkov spojených s kúpou výrobkov.

Vyššie popísané administratívne činnosti spoločnosť NaturaMed zaisťuje v spolupráci so spoločnosťami patriacimi do skupiny NaturaMed a týmto spoločnostiam preto Osobné údaje odovzdáva. Takéto odovzdávanie osobných údajov v rámci skupiny podnikov slúži iba pre vnútorné administratívne účely a považuje za spracovanie nutné pre naplnenie zmluvy. Osobné údaje sú takto odovzdávané nasledujúcim spoločnostiam patriacim do skupiny NaturaMed:

  • UCommunications group s.r.o., IČO: 48191582, so sídlom Banská Bystrica – Na Troskách 14297/26, PSČ: 974 01;
  • Postavdelingen s.r.o., IČO: 26078236, so sídlom České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
  • Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488, so sídlom České Budějovice - České Budějovice 4, U  Smaltovny 625, PSČ: 370 04.

Ďalej prebieha v rámci oprávneného záujmu spracovanie Osobných údajov, ktoré spočíva v odovzdaní Osobných údajov za účelom štatistického vyhodnocovania dát týkajúcich sa predaja Výrobkov pre spoločnosť NaturaMed:

  • spoločnosti Anycoders s.r.o., IČO: 03888461, so sídlom České Budějovice - České Budějovice 3, Na Sadech 2036/18, PSČ: 370 01;
  • spoločnosti Sophia Solutions, s.r.o., IČO: 26736471, so sídlom Praha - Praha 6, Evropská 2588/33a, PSČ: 160 00.

Osobné údaje budú uložené po dobu trvania Zmluvy, a ďalej 2 roky od skončenia jej účinnosti pre účely prípadných sporov vzniknutých zo Zmluvy, alebo z dôvodov plnenia legislatívnych požiadaviek daných miestnou legislatívou, alebo legislatívou EU.

Zároveň týmto spoločnosť NaturaMed zákazníka vyslovenie žiada, aby pri uskutočňovaní objednávky Výrobkov neposkytoval údaje o svojom zdravotnom stave. A iné údaje spadajúce do kategórie citlivých údajov. NaturaMed tieto údaje pre uzatvorenie ani plnenie Zmluvy nevyžaduje a nie je jej záujmom tieto osobné údaje akokoľvek spracovávať. Pokiaľ však zákazník tieto údaje pri uskutočňovaní objednávky Výrobkov cez toto upozornenie dobrovoľne poskytne, a tým zjavne zverejní, činí tak na vlastné riziko a berie tým na vedomie, že telefonické hovory sú spoločnosťou NaturaMed nahrávané z dôvodov overovania kvality služieb.

Súhlas so spracovaním Osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním Osobných údajov, ktorý spočíva v odovzdaní Osobných údajov pre účely priameho marketingu:

  • Spoločnosti Colonnade Insurance S.A., organizačná zložka, IČ: 04485297, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4.

Potvrdzujem, že udelením tohto súhlasu vyjadrujem svoje slobodné, konkrétne, informované a jednoznačné zvolenie k spracovaniu mojich Osobných údajov.

Ďalej týmto vyhlasujem, že je mi známe, že nie som povinný poskytnúť spoločnosti NaturaMed svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za vyššie uvedenými účelmi. Tento súhlas so spracovaním Osobných údajov za predmetnými účelmi môžem kedykoľvek odvolať v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti NaturaMed. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov vychádzajúca z tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva subjektov údajov

Spoločnosť NaturaMed týmto informuje zákazníka, že je oprávnený požadovať prístup k Osobným údajom, opravu alebo výmaz Osobných údajov, taktiež obmedzenie spracovania Osobných údajov. Má právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov a právo na prenositeľnosť Osobných údajov. Všetky tieto práva môže zákazník realizovať v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti NaturaMed. Zákazník má taktiež právo podať sťažnosť k Úradu pre ochranu osobných údajov v súvislosti so spracovaním Osobných údajov.

Ďalej týmto spoločnosť NaturaMed výslovne informuje zákazníka, že môže kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov za účelom priameho marketingu, a to v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti NaturaMed.


Odosiela sa

Pre zlepšovanie našich služieb nám pomáhajú súbory cookie a ukladanie dát o prechádzanie stránok. Využívaním stránok s týmto súhlasíte. Viac

Vyskúšajte Ženšen Energy+ ZADARMO*

*Získajte svoje mesačné balenie ZADARMO, platíte iba 1,95 € za poštovné a balné. Všetko pošleme priamo na Vašu adresu, platíte až potom! Po mesiaci dostanete automaticky výhodné dvojmesačné balenie a potom rovnaké balenie každý druhý mesiac. Ďalšie zásielky môžete kedykoľvek, s okamžitou platnosťou a bezplatne ukončiť. Cena dvojmesačného balenia je 23,95 €.

Načietám objednávkový formulár

ženšen
Danica Novomestská

“Ženšen mi pomáha k väčšej aktivite, dodáva energiu. Váš produkt odporúčam aj známym a rodine.”

Danica Novomestská

Horvátová

“Ženšen pomáha celkovo k zdraviu - hlavne na energiu. Ženšen odporúčam aj iným starším ženám ale aj mladším, ktoré sa cítia byť "vyhorené".”

Helena Horvátová

Pálinkášová

“S produktom Ženšen som spokojná, dokonca aj manžel využíva a odoberanie schválil aj manželov lekár. So zákazníckom servisom som takisto spokojná. ”

Veronika Pálinkášová